Nanning charity Federation

南宁市慈善总会关于采购“升级建设官网和微信平台项目”中标结果公示

2021-07-01 来源:本站

南宁市慈善总会现将采购“升级建设官网和微信平台项目”中标/成交结果公告如下:

一、项目名称:升级建设官网和微信平台项目

二、采购信息公告日期:2021422

               定标日期:2021629

三、中标/成交供应商名称:广西昊华科技股份有限公司

中标/成交金额:人民币壹拾玖万陆仟元整(196000.00)

四、采购单位地址:南宁市青秀区长湖路5

五、如对中标结果有异议,请以书面形式并署真实姓名,于中标公告发布之日起3个工作日内向南宁市慈善总会提出。

联系电话:0771-5567012

投诉电话:0771-5591147

                             南宁市慈善总会     

                             2021年6月30日